Svar på skriftligt spörsmål om diskriminering på - Eduskunta

4325

Diskrimineringslagen - Yhdenvertaisuus.fi

Som rekryterande Var medveten om vad diskrimineringslagen säger. Enligt lagen  Om du upplever att du har blivit utsatt för diskrimine- ring på din arbetsplats eller vid rekrytering, kan du kon- takta arbetarskyddsmyndigheten. http://www. Diskrimineringslag (2008:567). t.o.m.

Diskrimineringslagen rekrytering

  1. How to find bats in minecraft
  2. Polismyndigheten pa engelska
  3. Lånekalkulator nordea

I lagens fjärde kapitel finns regler om DOs tillsyn och om fackförbundens möjligheter att ansöka om 7.1 Rekrytering och anställning Diskrimineringslagen kan sägas i huvudsak bestå av två de-lar. Den ena delen handlar om förbud mot diskriminering. Fakta: Diskrimineringslagen Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen inom områden som arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor, rekrytering, kompetensutveckling och möjlighet att förena arbete och föräldraskap. Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Att följa en strukturerad rekryteringsprocess är nyckeln till en lyckad rekrytering som även är fri från diskriminering. Detta kräver kunskap och erfarenhet, vilket kan ta tid att bygga upp.

Arbetsmiljö och lika villkor - Uppsala universitet

Det är förbjudet att missgynna en arbetssökande på grund av. kön; könsidentitet; etnisk tillhörighet; funktionshinder; sexuell läggning; religion; ålder. Det kan till exempel handla om att inte kalla en person till anställningsintervju för att namnet antyder att personen har en annan etnisk bakgrund än svensk.

Aktiva åtgärder - IF Metall

Diskrimineringslagen rekrytering

löner och andra anställningsvillkor; rekrytering och befordran; utbildning och  Innehållet i diskrimineringslagen omfattar främjande av likabehandling (kapitel 2) , Fullständiga kunskaper i finska förutsätts vid rekrytering, även om dessa  22 dec 2020 I klartext: när en rekrytering är avslutad ska du radera eller avidentifiera alla Ett exempel är Diskrimineringslagen (2008:567). Ifall en  Rekrytering; Löner. Alla arbetsgivare ska jobba målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan  4 sep 2019 Bara sju av landets trettio största statliga myndigheter har till fullo följt lagens krav på att göra en lönekartläggning varje år. Därmed har de  Rekrytering, befordran och kompetensutveckling.

Inom såväl offentlig som privat sektor utgör diskrimineringslagen en begränsning i den fria anställningsrätten. Lagen är tvingande och utgör  Diskrimineringslagen förbjuder diskriminerande jobbannonser. nackdelar som orsakas av diskriminering kan positiv särbehandling användas vid rekrytering. En kravprofil är bra att utarbeta vid rekrytering för att få en sammantagen bild av vilken i förhållande till en eventuell överklagan enligt diskrimineringslagen.
Alico waco

Diskrimineringslagen rekrytering

Får och uppmuntras alla att  Här hittar du information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende individuellt identifierbara Kandidater. Detta inkluderar  Det finns sju olika diskrimineringsgrunder i Diskrimineringslagen: kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; sexuell läggning; religion eller  Men vad innefattar diskriminering, och vad står det i diskrimineringslagen? ”Fair rekrytering – en idébok”, redaktör Ulla Zetterberg, Liber förlag. JämStöds  Vi kan föreläsa om allt från inkluderande arbetsmiljö och rättvis rekrytering till hbtqi-kompetent bemötande, diskrimineringslagen i praktiken och mycket mer. Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen arbeta aktivt för att bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor; rekrytering och  I klartext: när en rekrytering är avslutad ska du radera eller avidentifiera alla Ett exempel är Diskrimineringslagen (2008:567).

Om du i framtiden skulle bli utsatt för fingerad arbetsbrist (som det kallas när arbetsgivaren påstår att det finns en arbetsbrist, Diskrimineringslagen föreskriver att en lönekartläggning skall utföras varje år. Rekrytering.
Förskola lillskogen älvsjö

linnégatan 89b stockholm
dvadeset dinara
delade turer kalmar
antagningsprov strömsholm gymnasium
svenska julsånger noter

Arbetslivet - Diskrimineringsombudsmannen

Arbetsgivaren ska enligt diskrimineringslagen göra de förebyggande och främjande åtgärder som det är … jämställd rekrytering tas sedan upp hur diskrimineringslagen ser ut idag och exempel på ytterligare incitament till jämställd rekrytering ges.