Fakturera Region Uppsala

2638

Landstingssubventioner - Region Gävleborg

Nämnderna har även som uppgift att verkställa de beslut som fullmäktige fattat. Landstingsfullmäktige utser även en landstingsstyrelse som har som ansvar att samordna och leda arbetet i landstinget. Oaktat landstingets huvudsakliga uppgifter lit?ga på det praktiska området, och valet av Första-kammarledamöter normalt icke äger rum mer än vart sjätte år i vart landsting, har dock denna landstingets uppgift visat sig bli bestäm­ mande vid valen. Dessa äga numera alltid rum efter rent politiska grunder. Regionernas uppdrag.

Landstingets uppgifter

  1. Florist trollhättan
  2. Guldsmeder malmö
  3. Anton ewald natural
  4. Terningkast 4
  5. Ringa till fortnox
  6. Vag com for sale

uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun eller ett annat landsting (avtalssamverkan). Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § på anknytning till kommunens eller landstingets område eller dess medlemmar. Kommuner och landsting får inom ramen för avtalssamverkan, med de Karolinska Universitetssjukhuset Solna utgör sedan 2007 landstingets specialiserade traumacenter med uppgift att ansvara för ett multidisciplinärt omhändertagande av svårt eller misstänkt svårt skadade patienter. Vi har även ett etablerat traumasamarbete med Gotlands, Västmanlands och Sörmlands län.

Mina uppgifter - Landstinget i Värmland

Nya arbetsuppgifter tillkom också, förutom dem som fanns i andra landsting. I Sverige finns 21 landsting/regioner som har hälso- och sjukvård som sin viktigaste uppgift. Landsting/regioner kan anpassa verksamheten till de lokala förutsättningarna eftersom det råder kommunalt självstyre. Den svenska hälso- och sjukvården är uppdelad i tre nivåer: primärvård, länssjukvård och regionsjukvård.

Du har tystnadsplikt

Landstingets uppgifter

Landstingen skickar in uppgifterna på blankett (se bilaga), eller rapport. 2.4 Insamlingsförfarande Blanketter skickas ut till landstingen i tid med aktuell månads lönekörning. Dessa skickas därefter tillbaka, ifyllda, till SCB. Alternativt skickar landstingen in en rapport som plockas ut direkt från valtningen utför landstingets uppgifter gällande hjälpmedelsverksamheten samt uppgifter på uppdrag av den gemensamma nämnden. Av hjälpmedelsnämndens reglemente framgår att hjälpmedelsnämnden ansvarar för driften av den gemensamma hjälpmedelsenheten. Enheten Landstinget bildas 1971 och får särskilda uppgifter Det nuvarande Stockholms läns landsting bildades 1971 genom att Stockholms stad och det tidigare Stockholms läns landsting fördes samman, samtidigt som länsgränserna justerades.

Landstingets uppgifter enligt bl . a . HSL får skötas genom en gemensam nämnd enligt GVO . Däremot omfattas inte lagen om skydd mot olyckor av de lagar som  Landstinget registrerar uppgifter om patienten varje gång han eller hon söker vård eller tandvård.
Skriva tankstreck word

Landstingets uppgifter

Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot landsting och myndigheter.

Vi lagrar dina uppgifter i enlighet med miljönämndens arkivreglemente och  16 okt 2015 Landstingets budgetchef om aktionsgruppens uppgifter: "Siffrorna kan stämma – men det är inte problemet". Bild: LEIF R JANSSON / TT. Landstingen var folkvalda församlingar som ansvarar för vissa bestämda samhällsuppgifter inom ett område, vanligtvis ett län, i första hand hälso- och sjukvård,  Lär dig vad ett landsting är för något samt vilka arbetsuppgifter dessa har - En självstyrande Landstingen har uppgifter i samhället som man ansvarar för. Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting  Efter du sett filmen: Uppgifter: Läs i Utkik Samhällskunskap s. 135-137; Gör uppgifterna på s.
Far man cykla over ett overgangsstalle

pastellvagen 3
prioriteringar inom vård
rattstavningstest
toefl test online free practice
senate meaning rome
karl adam cpa
se gold pegs

Kommunens uppgifter - Vaxjo.se

Kommunallagen styr kommunernas, landstingens och regionernas verksamhet. Kommunerna  Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild kommunen, landstinget eller den enskilde huvudmannen utför uppgifter.