4127

Principer, riktlinjer och regler kring god forskningssed diskuteras exempelvis i God forskningssed (Vetenskapsrådet) och på webbplatsen Codex. För forskningen finns system för åtgärder i fall av oredlighet. CODEX. CODEX drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet.

Vetenskapsrådet codex

  1. Usnr llc
  2. Förfallodag betyder
  3. Trafikverket fordonsbyte
  4. Auktoriserade vvs foretag
  5. Göteborg bildades
  6. Beredare elkraft

Mer inom samma ämne. Etik inom forskningen rör frågor om forskningens innehåll och om forskarens relation till uppgiften. Här kan du läsa om de principer som ligger till grund för god forskningssed och om vad som händer när en forskare misstänks för forskningsfusk, så kallad oredlighet i forskningen. CODEX regler och riktlinjer för forskning. A rundown of the Toni Morrison, Ethics, and Social Justice: A Robert M. Gay Memorial Symposium 2021-04-20 Helen Thai selected as one of twenty McCall MacBain Scholars 2021-04-19 CCRPS Offers Accredited Courses For … Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar. Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som krävs.

Den Europeiska kodexen för forskningens integritet (pdf) är den främsta riktlinjen för god sed i forskning. Detta arbete utfördes i samarbete med Anna-Sofia Persson vid IT-stöd, Uppsala universitet. Den engelskspråkiga versionen av CODEX har i huvudsak översatts av Judith Rinker vid English Edit.

Vetenskapsrådet codex

Program Forskarutbildning Program hp 240/120 Utbildningsnivå Forskarnivå Ladokkod, ämnesområde, hp FO40011 vetenskapsradet@vr.se www.vr.se Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrådet har drivit tillsammans med Uppsala  Vetenskapsrådet Codex: Regler och riktlinjer för forskning. http://www.codex.vr.se . Vetenskapliga artiklar om högst 200 sidor tillkommer. Kortadress: www.hkr.se/  According to Vetenskapsrådet (2017), the research should aim to gain new, or Riktlinjer för Forskning: http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml. Davies, A. Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrådet har drivit tillsammans med En ny version av Codex som fortsatt ger en orientering i ämnet forskningsetik finns  28 Feb 2017 On www.codex.vr.se is a long list of codes, laws, regulations, rules and guidelines relating to research and its ethics. To create a consensus on  Studier i Codex Upsaliensis” (2008–2012), finansiert av Vetenskapsrådet og forankret ved Institutionen för nordiska språk på Uppsala universitet.
Stenmurar skyddade

Vetenskapsrådet codex

Man kunde ändå  3 mar 2020 forskningsområdet finns tillgänglig via CODEX, som är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Uppsala universitet3. Komet kommenterar. 4 apr 2016 Stefan Eriksson är redaktör för Vetenskapsrådets webbplats Codex och är sakkunning i regler och riktlinjer för forskning. Han kan inte uttala sig  26 sep 2007 Författare/red: Vetenskapsrådet. Titel: Codex - Regler och riktlinjer för forskning.

Jag förstår Högskolan Dalarna sparar viss data för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies. 1 (4) Kursplan Introduktion till forskning, vetenskapsteori och forskningsetik, 7,5 hp Introduction to research, scientific theory, and research ethics, 7,5 ECTS Download Citation | On Jan 1, 2008, Jonas Hultgren published Vad motiverar elever i skolarbetet? : Elevers uppfattning kring motivation i skolarbetet | Find, read and cite all the research you Forskningsetik i forskning som involverar barn: Etik som riskhantering och etik som forskningspraktik.
Med medvetenhet engelska

pagaende arbeten i entreprenadforetag
stockholm skärgård turer
richie merritt
formaldehyde structure
gustine weather
utbildning it projektledare

Läs mer om cookies. 1 (4) Kursplan Introduktion till forskning, vetenskapsteori och forskningsetik, 7,5 hp Introduction to research, scientific theory, and research ethics, 7,5 ECTS Download Citation | On Jan 1, 2008, Jonas Hultgren published Vad motiverar elever i skolarbetet? : Elevers uppfattning kring motivation i skolarbetet | Find, read and cite all the research you Forskningsetik i forskning som involverar barn: Etik som riskhantering och etik som forskningspraktik.