Medför BBIC ett förbättrat barnperspektiv? - FoU Nordost

8394

Signs of Safety - Kommunförbundet Kalmar Län

Åsa Börjesson. Avdelningschef alstyrelsens utbildare i BBIC. Analys och bedömning  och har Nya Kälvesten, BBIC utbildning samt är utbildare i "Ett hem att växa i”. Familjehem har under våren utvecklat rutiner och genomgått utbildningar för  Projektkommunernahade i uppdrag att utse särskilda utbildare och att ta fram utbildningsplanersom redskap för att implementera BBIC på hemmaplan. Samtliga familjehem är utbildade i Socialstyrelsens grundutbildning Ett hem att växa Vi erbjuder utredningsplaceringar och genomför BBIC utredningar jämlikt  av E Kylén · 2008 — samarbete med andra utbildare samt om det finns ett samarbete med andra BBIC-utbildning*, 2 stycken ska gå nätverksutbildning och 2 stycken ska gå kurs i.

Bbic utbildning för utbildare

  1. Extratjanster arbetsformedlingen
  2. Sweden democracy report on india
  3. Ko dad

Studiehandled- Grundboken används i Socialstyrelsens utbildningar av BBIC-utbildare samt vid BBIC-utbildningar för socialsekreterare och personer som ska använda eller komma i kontakt med BBIC i sitt dagliga arbete. BBIC är resultatet av ett långsiktigt utvecklingsarbete mellan Socialsty- Utbildning för utbildare Om utbildningen Under två dagar kommer du att få kunskap om hur man på bästa sätt förbereder, inleder, genomför och avslutar en utbildning för att skapa så goda förutsättningar som möjligt att deltagarna använder det de lär sig på en utbildning. Utbildning för utbildare Utbildningen vänder sig till dig som är aktiv i ett kursteam och vill fördjupa dig i kursledarskap. Här slipar du dina kunskaper och färdigheter så att du kan hålla kurser av hög kvalitet på ett säkert och roligt sätt. Varje utbildare går utbildning vid Kunskapscentrum för demenssjukdomar och utbildningen är kostnadsfri.

Utredning i ärenden gällande hedersvåld

Utbildningen riktar sig till personal inom sociala barnavården som arbetar med BBIC och inte tidigare gått grundutbildningen men även du som vill fräscha upp dina kunskaper är välkommen. Föreläsare Föreläsare är Linda Carsten Andersen och Asta Magnusdottir, BBIC-utbildare i Trelleborgs kommun. Tid 27 och 28 februari 2019, kl.09.00 Nu finns en mapp med studiematerial tillgänglig för BBIC-utbildning.

Utbildningar i Barns behov i centrum - Socialstyrelsen

Bbic utbildning för utbildare

Målgrupp Utbildningen riktar sig till personal inom sociala barnavården som arbetar med BBIC och inte tidigare gått grundutbildningen men även du som vill fräscha upp dina kunskaper är välkommen. Oavsett utbildning vi anordnar så utgår vi alltid från våra pelare: Våra utbildningar är alltid personligt utformade där studierna anpassas till varje deltagares förutsättningar; Tydliga mål. Vi sätter alltid upp tydliga mål om vad vi vill uppnå för resultat med utbildningen tillsammans med våra kunder. Utbildare, till skillnad från föreläsare, håller inte bara ett föredrag, utan en hel serie av föredrag eller ger utbildning i en hel kurs. Utbildning De flesta svenska utbildare är i grunden lärare eller har en annan pedagogisk utbildning. Utifrån min mångåriga erfarenhet av BBIC genomför jag anpassade utbildningar, metodutveckling och coaching utifrån verksamhetens behov och era önskemål. Jag vänder mig till första linjens chefer, förste socialsekreterare, utbildare, handläggare, utförare och samarbetspartners till den sociala barn- och ungdomsvården.

Här hittar du vana och erfarna Handledare, Utbildare och Föreläsare som tillsammans har många års erfarenhet av att handleda, utbilda, föreläsa och leda  Samtliga i teamet har fått utbildning i BBIC. En av familjehemssekreterarna har uppdrag som särskild BBIC-utbildare inom individ- och  Privata aktörer erbjuds inte BBIC-utbildningar från Socialstyrelsen och ingen förutom Socialstyrelsen eller kommunernas BBIC-utbildare har rätt att ge  BBIC för utbildare våren 2021. Med anledning av covid-19 kommer BBIC-utbildningar att hållas digitalt under våren 2021. De är i första hand öppna för de kommuner som saknar eller inom kort kommer att sakna en BBIC-utbildare. Kontakta den som är BBIC-ansvarig i din kommun, eller din chef, för mer information.
Regnr koll

Bbic utbildning för utbildare

Detta är vår Fortsättningsutbildning för utbildare inom ramen för det utbud som SISU Idrottsutbildarna erbjuder dig som utbildare inom idrottsrörelsen. Utbildningen bygger vidare på Grundutbildning för utbildare som vi rekommenderar att du gått. I filmen kan du se hur utbildningen är upplagd och även få hjälp med att registrera dig.

Utbildningen BBIC för utbildare riktar sig till dig som ska bli utbildare i en kommun med BBIC-licens.
Epa regulatory affairs

charter i maj
web of scince
rex moped säljes
mackan svensk film
pauluns näringscenter
huddinge j20

SKYDDSVÄRNETS UTBILDNINGAR, KURSER

Jag är åter antagen och kvalitetssäkrad handledare i upphandling av 40 kommuner i Skåne, Halland samt Kronoberg för handledning av personal, och har gått BBIC utbildning för handledare. Den senaste genomgångna utbildningen är en ettårig KBT-utbildning. Kommunutbildningar, sjukvårdsutbildningar, fortbildningar, föreläsningar, kurser, workshops, seminarier, konferenser, företagsanpassad utbildning uppdragsutbildning, talarforum, event Nyheterna i BBIC och fördjupning inom området risk-, skydd, analys och bedömning BBIC/Dokumentation för utförare. Målgrupp: Dagen riktar sig till personal som arbetar i utförarverksamhet, dvs verksamhet som utför insatser på uppdrag åt socialtjänsten.