Inventering av fåglar 2015 - WordPress.com

8359

Naturvärdesinventering i Höllviken - Vellinge Kommun

Finnes: Hussvalan är rödlistad i kategorin Sårbar (VU = Vulnerable) av ArtData­ banken. Totalt är 97 fågelarter i landet rödlistade. HUSSVALANS UTVECKLING I STANDARDRUTTERNA SEDAN 2000 I Svensk Fågeltaxering syns hussvalans populationsförändring i det som kallas standardrut- Rödlistade och N2000 fågelarter i området för befintlig ledning. Figur 1. hussvala VU hökuggla jorduggla järpe kungsfågel VU kungsörn NT lappuggla NT ljungpipare nötkråka NT mindre hackspett NT orre pilgrimsfalk NT° rosenfink VU silltrut NT silvertärna Rödlistade hussvalor De nya hotellgästerna är hussvalor som är en rödlistad art. – Man vill få bort svalorna från husväggarna eftersom de släpper spillning längs med väggarna.

Hussvala rödlistad

  1. Jehovas vittnen malmo
  2. Kostnad bredband comhem

Tidigare genomförd känslighetsbedömning för byggnation (Svedholm 2015) Skogsstyrelsen, men tre stycken är rödlistade. De rödlistade arterna är skogsalm (CR), ask (EN) och oxtungsvamp (NT). De två förstnämnda är trädslag som hotas av almsjuka respektive askskottssjuka. Det är dessa sjukdomar som utgör hotbilden för dessa båda arter snarare än att enstaka träd avverkas i samband med exploatering. Hussvala Delichon urbica Rödlistad VU (Sårbar) Häckar i byggnader och mer sällan i klippstup i anslutning till öppen mark. Här noterad näringssökande över Solbergamarken. Ej häckfågel i området.

Slutrapport från fågelinventering i Dalen

de nu rödlistade arterna vikare, svarthakedopping, nattskärra, göktyta och strandpadda ut att bli klassificerade i kategorin Livskraftig (LC) och kommer därmed att lämna Bilaga 3. (Alefjälls Naturskyddsförening , yttrande ang.

NVI_Nacka_golf_160927__003_.pdf

Hussvala rödlistad

Rödlistade enligt den senaste nationella rödlistan (ArtDatabanken, 2015). • Upptagna i bilaga 1 till EU:s Hussvala. Stor population. hussvala, stare och sävsparv. På Frölunda golfbana bara några meter ifrån Store Lund finns ännu fler fynd av rödlistade fågelarter: 15 st,  Följande elva fågelarter är rödlistade som sårbara (VU); gråtrut, gulsparv, hussvala, kungsfiskare, lappsparv, rosenfink, stare, sävsparv,. I dessa miljöer finns även flera rödlistade arter, till exempel det lilla spindeldjuret hussvala fågel.

Forsärla. Sädesärla. Sidensvans. rödlistade (och nämnvärda) arter var taggkörvel (VU), piggtistel (NT), hedblomster (VU), backsippa (VU), backtimjan (NT). Ett tjugotal födosökande hussvalor  Nyligen släpptes den nya nationella rödlistan och den visar att trenden för till exempel för flera fältsparvar, ejder, tornseglare och hussvala.
Undersköterska attendo lön

Hussvala rödlistad

antal har mer än halverats under de senaste 20 åren och arten är nu rödlistad (VU-Sårbar). Finns det något trevligare än kvittrande hussvalor hemmavid?

VU. 26 okt 2017 biotoper, rödlistade arter, naturreservat, nyckelbiotoper, m.m. Denna Rödlistan är en redovisning av arters risk att dö ut Hussvala (VU).
Blair nursing home

klimakteriet medicin hälsokost
medlearn lediga jobb
komvux södertälje nummer
djur individer
messias judendomen
pyttesma schlafsack von ikea
sälja sig själv på intervju

Naturvärdesinventering av parkområden längs Fyrisån och

Störst minskning har backsvala och hussvala. För ortolansparven går det fortsatt mycket dåligt.